Gebed 12 Januarie 2017

Hemelse Vader, hierdie dag is ‘n geskenk uit U hand wat U vir my gee. Ek wil hierdie dag weereens gebruik om U medewerker in hierdie gebroke  wêreld te wees. Ek weet egter ook dat dit dikwels nie baie lank neem nie vir die besig wees van die dag en alles wat gebeur om eerstens die seker wete van U nabyheid op die agtergrond te druk nie. Tweedens raak ek dikwels so besig met die eise van die alledaagse lewe dat ek vergeet om daarop ingestel te wees om raak te sien waar U reeds aan die werk is. Maar tog is dit ook so dat ek Continue reading “Gebed 12 Januarie 2017”

Gebed 11 Januarie 2017

Hemelse Vader, ek is vanoggend baie bewus daarvan dat hierdie wêreld nie ‘n volmaakte wêreld is nie. Maar tog bly dit U skepping en is ek net so bewus daarvan dat U nie U rug op hierdie gebroke wêreld gedraai het nie, maar juis deur U eie Seun, Jesus Christus, in hierdie gebroke wêreld kom leef het sonder om deel van die gebrokenheid te wees.

Ek sien ook die tekens van hierdie gebrokenheid in my eie lewe. Continue reading “Gebed 11 Januarie 2017”

Gebed 10 Januarie 2017

U is by my en in my en om my en elke ander mens. Ek, en elke ander mens, leef van oomblik tot oomblik in U teenwoordigheid. Gee in hierdie dag aan my die genade om U teenwoordigheid te erken en ook te herken. Laat U koninkryk op die aarde kom net soos in die hemel.

Gee aan my die genade om altyd op soek te wees om daardie dinge te doen wat U goedkeuring sal wegdra en U hart sal verbly. Maak my wil aan U wil gelyk. Nie my wil  nie, maar U wil geskied.

Vorm my Continue reading “Gebed 10 Januarie 2017”

Gebed vir 27 Desember 2016

Group of teenagers sitting in classroom with raised hands.Hemelse Vader, vandag wil ek dankie sê vir al die dinge wat ek dikwels so as vanselfsprekend aanvaar. Dankie selfs vir die moeilike en slegte tye in my lewe. Dankie dat ek deur die werking van U Gees nie net U wonderlike en volkome vergifnis kan beleef nie, maar dat ek ook kan beleef wat dit beteken om deur ander vergewe te word en om self te kan vergewe.

So naby aan Kersdag dank ek U nog steeds vir Jesus Christus U Seun wat mens geword het en Continue reading “Gebed vir 27 Desember 2016”

Gebed 26 Desember 2016

Here God Almagtig, ek aanbid U as hqdefaultdie ongeskape God deur wie alles geskep is. Ek aanbid U as die Een wat in die begin reeds daar was en toe gedoen het wat net U kon doen: U het geskep. Ek aanbid U as die Een wat op op Kersdag gedoen het wat net U kon doen en net U kan doen: U, het as die Woord deur wie alles geskep is, mens geword en onder ons kom woon.

En nou is dit my hartsbegeerte om te so te leef dat Kersfees, die Woord wat vlees word en ‘n liggaam aanneem, nie ‘n eenmalige gebeurtenis sal wees nie, Continue reading “Gebed 26 Desember 2016”

Gebed vir 25 Desember 2016

praying_hands_bible_table_actge7Hemelse Vader, help ons om op hierdie dag die geboorte van U Seun en ons Verlosser te vier met die liedere soos die engele; met blydskap soos die herders en met aanbidding soos die wyse manne.

Soos U deur U menswording die deur van die hemel oopgemaak het en hier tussen ons kom woon het, bid ons dat U deur ons, U kinders, se lewens in hierdie lewe vandag weer deure sal oopmaak. Gee dat ons as kerk en as gelowiges vandag en elke ander dag, die deur sal wees na liefde wat in die hart van die Vader ontspring, in die lewe van die Seun gesien word en deur die werking van die Gees beleef word.  Continue reading “Gebed vir 25 Desember 2016”

Gebed vir 24 Desember 2016

Here Jesus, U is die lig vir die wêreld. In hierdie tyd vier ek saam met so baie ander U geboorte. Ons dink aan die dag toe U die hemelse woning verlaat het en in ‘n woonbuurt soos myne, ingetrek het. Ek dank U vir die lig waarmee U elke mens, en ook vir my, verlig het. Ek dank U dat daardie lig ook die lig is waarmee U my denke vernuwe. Ek wil die wêreld en die mense in hierdie wêreld in daardie lig sien. Continue reading “Gebed vir 24 Desember 2016”

Die hermeneutiek van die engel

hermeneuticsIn die kerk is hermeneutiek ‘n woord wat besig is om al hoe meer veld te wen onder alledaagse gelowiges. Predikante is al hoe meer besig om seker te maak hulle verstaan hermeneutiek reg en weet hoe om dit in die praktyk toe te pas.

Hermeneutiek het te make met die manier waarop ons tekste verstaan. Op ‘n geleerde manier sou ons hermeneutiek so kon beskryf:

Hermeneutiek is die studie van verstaanshandelinge, en dan veral van die verstaan van talige uitinge en van tekste. Waar die algemene hermeneutiek as onderdeel van die wysgerige epistemologie gerig is op die voorwaardes vir die verstaan van die produkte van die intellek, is die literêre hermeneutiek, hoewel altyd afhanklik van bg., spesifiek gerig op teksanalise (interpretasie). Lees meer oor hermeneutiek HIER.

Alhoewel die kerk uitsprake van eenstemmigheid oor die gesag van die Bybel maak is dit in hermeneutiek waar die paaie uiteen gaan.

Ek wonder hoe die kerk oor die hermeneutiek van die engel sou geoordeel het.

Josef en Maria is verloof. Continue reading “Die hermeneutiek van die engel”

Die gesag van die Bybel

Ek begin gewoonlik Maandag voorberei wanneer ek die Sondag moet preek. Ek het vir myslisting_nt_wright_bible_5000475565elf sekere minimum mylpale vir elke dag van die week gestel wat bepaal wat ek op watter dag moet doen. Op Maandag lees ek die teksgedeelte gewoonlik vir myself en ek bly besig deur vir myself vrae te formuleer wat by my opkom wanneer ek die teks lees. Gister het my gedagtes weer gedwaal na die gesag van die Bybel.

Onwillekeurig was my gedagtes terug by die Buitengewone Algemene Sinode van 2016. Ek onthou hoe opgewonde ek was toe ons Maandagaand huistoe kom en ek vir my vrou kan sê dat die vergadering sommer baie eenstemmig is daaroor dat die Bybel gesag het. Maar dit is omtrent al waaroor die NG Kerk op hierdie stadium eenstemmig is, en dan lyk dit ook maar na ‘n oppervlakkige eenstemmigheid. Gister het ek bietjie nagedink oor daardie gesag. Ek het die gesag onthou wat ek onder andere in die weermag gehad het.

Ek was in die laaste helfte van die 70’er jare ‘n sersant in die Suid-Afrikaanse Weermag. ‘n Sersant het heelwat gesag gehad. Continue reading “Die gesag van die Bybel”