Gebed 12 Januarie 2017

Hemelse Vader, hierdie dag is ‘n geskenk uit U hand wat U vir my gee. Ek wil hierdie dag weereens gebruik om U medewerker in hierdie gebroke  wêreld te wees. Ek weet egter ook dat dit dikwels nie baie lank neem nie vir die besig wees van die dag en alles wat gebeur om eerstens die seker wete van U nabyheid op die agtergrond te druk nie. Tweedens raak ek dikwels so besig met die eise van die alledaagse lewe dat ek vergeet om daarop ingestel te wees om raak te sien waar U reeds aan die werk is. Maar tog is dit ook so dat ek Continue reading “Gebed 12 Januarie 2017”

Gebed 11 Januarie 2017

Hemelse Vader, ek is vanoggend baie bewus daarvan dat hierdie wêreld nie ‘n volmaakte wêreld is nie. Maar tog bly dit U skepping en is ek net so bewus daarvan dat U nie U rug op hierdie gebroke wêreld gedraai het nie, maar juis deur U eie Seun, Jesus Christus, in hierdie gebroke wêreld kom leef het sonder om deel van die gebrokenheid te wees.

Ek sien ook die tekens van hierdie gebrokenheid in my eie lewe. Continue reading “Gebed 11 Januarie 2017”

Gebed 10 Januarie 2017

U is by my en in my en om my en elke ander mens. Ek, en elke ander mens, leef van oomblik tot oomblik in U teenwoordigheid. Gee in hierdie dag aan my die genade om U teenwoordigheid te erken en ook te herken. Laat U koninkryk op die aarde kom net soos in die hemel.

Gee aan my die genade om altyd op soek te wees om daardie dinge te doen wat U goedkeuring sal wegdra en U hart sal verbly. Maak my wil aan U wil gelyk. Nie my wil  nie, maar U wil geskied.

Vorm my Continue reading “Gebed 10 Januarie 2017”