Die gesag van die Bybel

Ek begin gewoonlik Maandag voorberei wanneer ek die Sondag moet preek. Ek het vir myslisting_nt_wright_bible_5000475565elf sekere minimum mylpale vir elke dag van die week gestel wat bepaal wat ek op watter dag moet doen. Op Maandag lees ek die teksgedeelte gewoonlik vir myself en ek bly besig deur vir myself vrae te formuleer wat by my opkom wanneer ek die teks lees. Gister het my gedagtes weer gedwaal na die gesag van die Bybel.

Onwillekeurig was my gedagtes terug by die Buitengewone Algemene Sinode van 2016. Ek onthou hoe opgewonde ek was toe ons Maandagaand huistoe kom en ek vir my vrou kan sê dat die vergadering sommer baie eenstemmig is daaroor dat die Bybel gesag het. Maar dit is omtrent al waaroor die NG Kerk op hierdie stadium eenstemmig is, en dan lyk dit ook maar na ‘n oppervlakkige eenstemmigheid. Gister het ek bietjie nagedink oor daardie gesag. Ek het die gesag onthou wat ek onder andere in die weermag gehad het.

Ek was in die laaste helfte van die 70’er jare ‘n sersant in die Suid-Afrikaanse Weermag. ‘n Sersant het heelwat gesag gehad. Daar was ten minste 30 manne oor wie ek feitlik absolute gesag gehad het en wat letterlik en figuurlik op aandag gestaan het om te wag vir my bevele. Wanneer ek ‘n bevel gee, sou nie een van daardie 30 manne dit waag om my bevel te bevraagteken nie. Hulle was opgelei om my bevele te gehoorsaam ongeag die implikasie van my bevele vir hulle eie welsyn en soms selfs vir hulle eie lewe. Natuurlik het hulle gekerm en gekla waar ek nie kon hoor nie, maar hulle het geen ander keuse gehad as om die bevel te gehoorsaam nie.

Die NG Kerk waarvan ek die voorreg het om predikant te wees het duidelik uitgespel hoe ons oor die gesag van die Bybel dink.

Die NG Kerk bely dat die Bybel die Woord van God is en daarom gesag het oor ons hele lewe, omdat dit aan ons betuig dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan die Here, sodat ons geroep word om in vertroue op Hom en in gehoorsaamheid aan Hom te lewe.

Ek wonder soms of ons nie aan die Bybel ‘n militêre gesag gee nie. ‘n Gesag wat ek te alle koste moet gehoorsaam selfs al sou dit beteken dat ek in die gehoorsaamheid daarvan myself skade sou doen en selfs my “lewe” tot ‘n mate op die spel sou plaas nie.

Juis daarom dink ek het die NG Kerk ook duidelik gesê wat hierdie gesag van die Bybel nie is nie.

  • Die Bybel vereis nie van ons om ons denkvermoë prys te gee nie. God het ons juis geskep om te kan dink. Ons moet daardie gawe gebruik wanneer ons met die Bybel omgaan.

  • Die Bybel is nie ‘n eksakte handboek vir historiese of wetenskaplike kennis nie.

  • die hele Bybel is nie so maklik om te verstaan dat enige mens selfstandig en onmiddelik alles daarin kan begryp nie. (Juis hiervoor het elke Bybelleser die geloofsgemeenskap nodig om die Bybel te kan verstaan.)

  • Die Bybel gee nie vir ons die volle kennis oor alle aspekte van die werklikheid nie en juis daarom sal verdere nadenke of navorsing altyd nodig wees.

Die Bybel het afgeleide gesag. God gee aan die Bybel gesag. Die enigste rede waarom die Bybel gesag het, is omdat God deur sy Gees op so ‘n wyse by die skryf van die Bybel betrokke was, dat ons kan aanvaar dat dit die Woord van God is wat vandag lewend tot ons spreek. Die persone wat die verskillende dele van die Bybel geskryf het, was mense met hulle eie ervarings en hulle eie belewenisse wat binne ‘n bepaalde tyd in die geskiedenis op ‘n bepaalde plek geleef het. Die Heilige Gees was die hele tyd betrokke terwyl elkeen van hierdie skrywers sy gedagtes en ervarings en menings neerskryf. Die Heilige Gees is dus die waarborg dat die Bybel die Woord van God is. Die Bybel getuig van God en van God se gesag en die Bybel is terselfdertyd die manier waarop God gesag uitoefen oor die wat aan Hom behoort.

My laaste opmerking, die rede waarom ek dink God vir ons die Bybel met gesag gegee het, is sodat ons wat die Bybel lees, God se stem en God se hande en God se hart in hierdie wêreld kan wees. Ek dink God wil hê dat ons moet opkyk van die Bybel, en ophou probeer om reëls en doktrines uit die Bybel af te lei. Ons moet opkyk en sien dat die lande gereed is vir die oes. Met die gesag van die Woord van God in ons hand, moet ons aan die wêreld gaan verklaar: Jesus is die Here!

Natuurlik moet ons oordeel verkondig, maar wee ons as dit nie gepaard gaan met vryspraak van die kruis van Jesus Christus nie. Natuurlik moet ons sonde uitwys maar ons sal ‘n halwe evangelie verkondig as dit nie gepaard gaan met genade van die God in Christus Jesus nie.  Natuurlik moet ons heiligmaking verkondig, maar ons sal genadeloos wees as ons hierdie heiligmaking buite die raamwerk van ‘n lewenslange reis onder die leiding van God se Gees plaas en nie ook sê dat ons almal sondaars is wat altyd weer die vryspraak, genade en vergifnis van die lewende God nodig het.

Die Bybel het gesag omdat God aan die Bybel gesag gegee het en daarom kan ons gewapen met die lewende en gesagvolle Woord van die Skepper van die hemel en die aarde, hierdie gebroke wêreld tegemoet gaan en met God meewerk om heling te bring.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s