KERKBODE: 11 BEREI VOOR VIR REGSTAPPE – DOLEANSIE?

compassion-training-hr-departmentIn ‘n artikel wat gister in die Kerkbode (Ek hoop jy het al die Kerkbode app op jou foon of tablet of rekenaar afgelaai.) verskyn het, neem die NG Kerk kennis dat 11 lidmate van die NG Kerk, wat al baie lank dreig om die kerk hof toe te sleep, nou sekere dokumente aangevra het sodat hulle kan voorberei vir verdere regstappe teen die NG Kerk na aanleiding van die besluit van die 2016 Buitengewone Algemene Sinode met betrekking tot selfdegeslagverhoudings.

Die NG Kerk is in ‘n baie moeilike posisie. Met die besluit oor selfdegeslagverhoudings in 2015 was lidmate ontevrede en het sommige (dalk baie) lidmate die kerk verlaat. Sommige lidmate het die kerkkantoor of die predikant gekontak en aangekondig dat hulle die kerk verlaat. Ander het sommer maar net verdwyn. Met die besluit van 2016 wil dit, vir my in elk geval, voorkom asof die onsteltenis nie juis minder is as die van verlede jaar nie.

Een voorbeeld hiervan is Pieter Taljaard wat in sy skrywe in Kerkbode na baie jaar as gay lidmaat  van die NG Kerk, bedank. Net so is daar ook die ouers van gay kinders wat nou uit die kerk bedank. Maar, as ons dink ons gaan iewers kom deur die aantal mense te tel wat verlede jaar bedank het en die wat hierdie jaar bedank het en op die manier besluit wat die beste besluit is om te neem, dan het ons baie duidelik vergeet waaroor dit eintlik gaan. Dit gaan nie oor getalle en wie bly en wie gaan as die Algemene Sinode, of die kerk op watter vlak ook al, een of ander besluit neem nie.

Ek wil graag die aandag vestig op iets anders wat besig is om te gebeur. Net soos daar gemeentes in 2015 was wat dit gedoen het, gebeur dit nou weer. Gemeentes is besig om hulle deur besluit en optrede van die besluite oor selfdegeslagverhoudings van die Buitengewone Algemene Sinode 2016 te distansieer. Gaan lees gerus die artikel in Kerkbode oor gemeentes wat hulle distansieer. In die kerkgeskiedenis is daar ‘n term vir hierdie optrede. Die term is doleansie.

Wikipedia verklaar doleansie so:

Doleansie (om te doleer) is om ‘n sentiment of filosofie van teenkanting teen ‘n heersende idee (bv. beleid van ‘n regering) of ‘n entiteit (bv. ‘n individu of politieke party wat so ‘n beleid ondersteun) uit te spreek. Die woord doleansie kom van doleo in Latyn. Dit beteken letterlik om pyn te ervaar. In geestelike sin beteken dit om te treur of te kla.

Rondom die jare 1880 het heelwat kerkrade en lidmate in Nederland in doleansie gegaan omdat hulle in verset gekom het teen afwykende teologie en teoloë in die gereformeerde kerke daar. Dit het beteken dat hulle nie meer godsdienstige verrigtinge in hulle eie gemeentes sou bywoon wat deur afwykende predikante gelei is nie. Hulle het nie lidmaatskap by die gemeentes waar hulle behoort het, opgesê nie. Hul eerste doel was om die kerk tot sy belydenisgrondslag terug te lei. Dolerende lidmate het egter nie by ‘n stille protes en treurlied oor die kerk gebly nie. Daadwerklike pogings is aangewend om die kerk te reformeer en terug te lei na sy belydenisgrondslag. Hierdie pogings is begin by die plaaslike gemeentes waarin gepoog is om die eie kerklike lewe volgens die Woord in te rig.

Wanneer ons slegs na die historiese raakpunte gaan kyk was dit ‘n poging om die kerk terug te lei na hulle belydenisgrondslag. Die wat die 2016 besluit van die Buitengewone Algemene Sinode steun en gemotiveer het, is en was juis oortuig daarvan dat hulle deur hulle optrede terugkeer na die belydenisgrondslag terwyl die wat die 2015 besluit ondersteun het nie vir een oomblik gedink het of dink dat hulle besig is om die belydenisgrondslag van die kerk te ondermyn nie.

Belangriker as die historiese raakpunte met betrekking tot die belydenisgrondslag, is vir my die betekenis van die term “doleansie”. Die woord kom van die latynse term wat beteken om pyn te ervaar. Dalk het iemand soos Job verstaan wat dit beteken om te dolereer.  Om te dolereer beteken vir ‘n gelowige om te treur of te kla. Ek sien die tekens van ‘n doleansie deurdat gemeentes hulle van die besluite van die Algemene Sinode distansieer. In hierdie geval sien ek gemeentes en individue wat aan die kant van die lydendes (in hierdie geval mense met ‘n selfdegeslagorïentasie)  gaan staan en byna dieselfde pyn en lyding as hulle ervaar.

Na my mening is hierdie die weg waarlangs ons in hierdie tyd moet wandel. Verder is ek van mening dat die kerklike weë met betrekking tot die selfdegslagverhoudings in ‘n sekere sin nou uitgeput is. 11 Lidmate van die NG Kerk wat die pyn ervaar van mense oor wie die kerk in 2016 verrykende besluite geneem het, gaan nou na die wêreldse hof om oor hierdie saak duidelikheid te kry. Hulle het nêrens anders om met hulle oortuigings en pyn te gaan nie.

My gebed bly steeds dat ons as kerk ‘n weg sal vind sodat ons nie deur die wêreldse howe ons interne stryd probeer oplos nie, maar dat ons mekaar veral rondom die Bybel as die lewende Woord van God sal vind en die nagmaalstafel.

“Die nagmaal is  dus ‘n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word.” (Formulier vir die bediening van nagmaal (1))

 

2 thoughts on “KERKBODE: 11 BEREI VOOR VIR REGSTAPPE – DOLEANSIE?

 1. Ds Attie, goed om jou weer te sien op die blogs. Ek kan verstaan hoekom jy dink dis ‘n slegte ding as ‘n wêreldse hof betrokke raak in ‘n geskil soos hierdie, maar daar is ‘n presedent in die geskiedenis hoekom dit ‘n goeie ding is.

  Baie Christene het slawerny ondersteun:
  http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-33/why-christians-should-support-slavery.html

  Nadat die anti-slawerny deel van die samelewing in die VSA die geveg gewen het, en slawerny onwettig geword het, het die idee dat slawerny aanvaarbaar is, verdwyn. Ons weet dat slawerny ongelooflik wreed was, en die idee dat Christene dit kon steun is vandag moeilik om te verstaan.
  Daardie Christene wat dit ondersteun het, het nooit uit liefde of gehoorsaamheid gehandel nie, maar uit pure regsheid.

  Met die kwessie van gay-haat is dit dieselfde – diegene wat hulle deelname aan die kerk wil keer, tree so op omdat hulle regs is, en hulle magsbasis verdedig. Wanneer die howe hulle optrede begin stopsit, sal hulle stadig maar seker begin verdwyn.

  Vandag kan ons insien dat dit nooit nodig was vir die kerk om slawerny te steun nie, en in die toekoms sal ons sien dat die kerk ook nie gay haat hoef te gesteun het nie.

  Liked by 1 person

  1. Alleman, lekker om weer bietjie so te gesels. ek stem grootliks met jou saam. Die punt wat ek ook wou maak is dat hier ‘n groot groep mense is wat nie die kerk noodwendig gaan verlaat omdat hulle nie saamstem met die 2016 besluit nie, maar deur hulle besluite en optrede in opstand gaan kom daarteen.

   Like

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s